אובדן כושר עבודה חלקי

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

אובדן כושר עבודה חלקי

אובדן כושר עבודה חלקיפגיעה במצב הבריאותי, כתוצאה ממחלה או תאונה, עלולה לגרום לאובדן כושר עבודה, מלא או חלקי. אובדן כושר עבודה חלקי מתקיים כאשר הנפגע יכול לעבוד אולם ישנה ירידה של כ25% לפחות ברמת הכנסתו עקב הפגיעה. במצב זה, זכאי הנפגע לפיצוי כספי מהמוסד לביטוח לאומי ואם יש לו כיסוי ביטוחי פרטי מתאים, יוכל לקבל תגמולים גם מחברת הביטוח.

דמי תאונה ודמי פגיעה

המוסד לביטוח לאומי מעניק פיצוי בגין מצבים שונים כגון אבטלה, לידה וכן בשל אובדן הכנסה אשר נגרם בעקבות תאונה או פגיעה בעבודה. כאשר מדובר על תאונה, יקבל הנפגע דמי תאונה, המשולמים לתקופה של עד 90 יום.

לעניין זה חשוב לציין, כי דמי תאונה אינם ניתנים בעבור פגיעה בשל תאונת דרכים, אלא בגין תאונות אישיות בלבד, אשר לרוב מתרחשות ברחוב או בביתו של הנפגע. היה ומדובר בפגיעה בעבודה, אם במקום העבודה ואם מחוצה לו (למשל בשל תאונת דרכים שארעה בדרך מהבית לעבודה או להפך) יקבל הנפגע דמי פגיעה, גם הם ישולמו לו למשך מקסימאלי של 90 יום. כאשר מדובר על אובדן כושר חלקי וזמני, תקופה זו של 90 יום במסגרתה משולם הפיצוי, יכולה להספיק ולאחריה שב הנפגע לעבודה רגילה. אולם, מה קורה כאשר המצב הבריאותי נמשך גם מעבר ל3 חודשים?

קבלת קצבה מביטוח לאומי

לא אחת, אובדן כושר עבודה נמשך מעבר לתקופה של 90 יום, במסגרתה משלם ביטוח לאומי דמי תאונה ודמי פגיעה, כאמור. במצב זה, ניתן להגיש תביעה לקצבת נכות כללית או תביעה לגמלת נכות מעבודה, בהתאמה. לטופס התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים עדכניים אשר מפרטים מהי הנכות ממנה סובל הנפגע וכיצד זו פוגעת בכושר עבודתו, לצד מסמכים המעידים על רמת הכנסתו.

לאחר שהוגשה התביעה, יקבל הנפגע זימון לוועדה רפואית וזו תבחן את מצבו על פי התיעוד הרפואי שהגיש וכן על פי בדיקה גופנית שיעבור הנפגע בעת התייצבותו לדיון בוועדה. אחוז הנכות ואחוז אובדן הכושר, יקבעו את סכום הפיצוי ומשכו.

הגשת תביעה לחברת הביטוח

אובדן כושר עבודה יכול לזכות את הנפגע בפיצוי גם מחברת הביטוח, היה ויש לו פוליסה מתאימה. בשנים האחרונות, יותר ויותר אנשים בוחרים לעשות פוליסה פרטית מתוך ההבנה כי סכומי הפיצוי שמשלם הביטוח הלאומי בשל אובדן הכנסה הם מינימאליים מאוד.

במסגרת פוליסה פרטית, מקבל הנפגע כיסוי ביטוחי רחב, אז הוא אשר קובע את סכום התגמול החודשי שיושלם לו במקרה של אובדן כושר עבודה. נהוג לחשוב כי מי שמגיש תביעה לביטוח לאומי, מנוע מפנייה אל חברת הביטוח ולהפך. אולם זוהי הנחה שגויה משהתביעות הללו אינן סותרות זו את זו והן נפרדות לחלוטין. הנפגע רשאי לפנות לשני הגורמים ולקבל מכל אחד מהם את הפיצוי המקסימאלי.

הגשת תביעה

כאמור מעלה, אובדן כושר עבודה חלקי מזכה את הנפגע בפיצוי בגין אובדן הכנסה, הן מהמוסד לביטוח לאומי והן מחברת הביטוח, היה וישנה פוליסה פרטית. קבלת מלוא הפיצוי לו זכאי הנפגע היא הליך בירוקרטי מורכב ועל כן מומלץ לפנות לעורך דין מומחה לייצוג משפטי.

עורך הדין ירכז את כל המסמכים הדרושים לשם הגשת התביעה, ינסח את התביעה על מנת להציג בצורה הברורה ביותר את מצבו של הנפגע וייצגו לאורך כל ההליך, עד לקבלת הפיצוי. היה ומי מהתביעות נדחתה, או נקבע כי ישולם לנפגע סכום פיצוי נמוך מזה המגיע לו, יטפל עורך הדין בהליך הערעור על קביעתו של המוסד לביטוח לאומי או חברת הביטוח ויעשה כל שניתן על מנת לוודא כי הנפגע יקבל את מלוא זכויותיו.

אולי יעניין אותך גם:

חדשות טובות: בקרוב כנראה פיצויי אובדן כושר עבודה יתקבלו במהירות

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דילוג לתוכן