פגיעה בעבודה עקב הרמת משקל כבד

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

בפסק דין שניתן בת"א (קריות) 5058-03 – יצחק קורן נ' ליוור ישראל בע"מ ואח', פסק בית משפט השלום לעובד בחברת כוח אדם כבן 42, אשר הועסק בחברה אחרת בתפקיד מלקט סחורה, פיצוי בגובה כחצי מיליון ₪ (לאחר ניכוי תשלומים שקיבל העובד מהמוסד לביטוח לאומי וכן אשם תורם בגובה 5%), בגין נזק גופני שנגרם לו בעקבות הרמת ארגזים במהלך עבודתו באופן שיצר עומס בלתי סביר על גופו, וזאת מבלי שהודרך בצורה נכונה כיצד להרימם וכמעט ללא עזרה.

בית המשפט ציין כי יש ציפייה מהמעסיק לפקח על עובדיו ולהנחותם וכי "כאשר מדובר בעבודה פיזית קשה, המעסיק אך מחויב להקפדה יתרה על תנאי העבודה וביצועה באופן זהיר ובטוח".

מהי תאונת עבודה?

קיימת אבחנה בין תאונת עבודה, הנגרמת מאירוע חד פעמי, לבין נזק או הנכות שנגרמו לעובד על בסיס מנגנון המיקרו טראומה, לפיו נגרמו לעובד פגיעות זעירות, כעולה מאופי עבודתו, שכל אחת גרמה לנזק זעיר, שהצטברותם, לאורך זמן, הובילה למצבו הרפואי של העובד כפי שהוא היום.

מקובל כי "תאונת עבודה" הינה תאונה אשר נגרמה באחד מהאופנים הבאים:

  • במקום העבודה, תוך כדי ועקב העבודה.
  • בדרכו של העובד מביתו לעבודה או בחזרה מהעבודה הביתה.
  • בתאונת דרכים בה היה מעורב העובד בדרכו מביתו לעבודה או בחזרה מהעבודה הביתה, או בתאונת דרכים שאירעה במהלך עבודתו כאשר נשלח על ידי המעביד לביצוע עבודה כלשהי במסגרת עיסוקו או אחריותו.

תביעה לדמי פגיעה בעבודה מהמוסד לביטוח לאומי

הקביעה האם נזק שנגרם לאדם עקב הרמת משאות כבדים בעבודתו נעשית על ידי המוסד לביטוח לאומי, וזאת בהסתמך על הפרטים שמילא הנפגע בטופס התביעה להכרה בתאונת עבודה, בתשובות שמסר לחוקר הביטוח הלאומי, מסמכיו הרפואיים (לרבות חוות דעת מומחה רפואי) ועדויות העדים לאירוע, אם ישנם.

לקביעת המוסד לביטוח לאומי שהפגיעה אכן תיחשב כתאונת עבודה יש השלכות משמעותיות על עתידו הכלכלי של הנפגע ועל הזכויות הסוציאליות להן יהיה זכאי. זאת, בעיקר כאשר הנזק הוביל למוגבלות כלשהי הפוגעת הכושר השתכרותו של הנפגע.

זכויות עובד שפגיעתו הוכרה כתאונת עבודה

  • דמי פגיעה – אם אירוע הפגיעה הוכר כתאונת עבודה, העובד יהיה זכאי לקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי בעבור תקופת היעדרותו מהעבודה.
  • קצבת נכות – החוק קובע כי לאחר שהוכר האירוע כתאונת עבודה, קיימת לנפגע זכאות להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות (זמנית או צמיתה). בהתאם לדרגת הנכות, אשר נקבעת על פי החלטת ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, תיקבע קצבת הנכות לה יהיה זכאי הנפגע.

צירוף חוות דעת מומחה רפואי לתביעה

נפגע אשר מגיש תביעה בגין תאונת עבודה או פגיעה בעבודה שכתוצאה ממנה נגרם לו נזק רפואי, צריך לבסס את טענתו בהסתמך על חוות דעת מומחה רפואי בתחום הפגיעה (כגון אורתופד).

כיצד להיערך להגשת תביעה בגין פגיעה בעבודה?

חוות הדעת ואחוזי הנכות המומלצים בהתאם לה הם אלה שמהווים את הבסיס לתביעה ומובאים בפני הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי. לכן, חשוב כי הנפגע ירכז טרם פגישתו עם עורך הדין והמומחה הרפואי את כל המסמכים הנוגעים לאירוע (כגון פרוטוקולי בדיקות רפואיות, קבלות בגין הוצאות על טיפולים ותרופות, דוחות תאונה, קבלות עבור תשלומים שונים כגון פינוי באמבולנס, ביקורי רופא ועוד). מסמכים אלה יסייעו לשפוך אור על הנסיבות שהובילו לפגיעה ועל היקף הנזק שנגרם, לפי קביעת המומחה במסגרת חוות דעתו.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דילוג לתוכן