נזקי גוף – זכויות מול חברות הביטוח

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

נזקי גוף - זכויות מול חברות הביטוחישנם סוגים רבים מאוד של ביטוחים שיכולים להיות רלוונטיים במקרים של נזקי גוף. מבחינת הביטוח, אין דין נזק גופני שנוצר בזמן תאונת דרכים שדין נזק שנוצר בזמן העבודה או העיסוק המקצועי.

ישנן פוליסות שמתאימות למקרים של תאונות אישיות, יש כאלה שמעניקות כיסוי למצבים של אובדן כושר עבודה או נכות ויש כאלה שמעניקים פיצוי במקרים של צורך בטיפול רפואי מסוג מסוים, שלא בהכרח קיים ברפואה הציבורית.

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות יכול להיות מוצר ביטוחי שאותו מספק המעסיק לעובדיו (וזוהי פוליסה קבוצתית) אך ניתן גם לרכוש סוג זה של פוליסה גם באופן פרטי, כחוזה שאיננו קבוצתי. במידה ורוכשים ביטוח מסוג זה, רוכשים למעשה כמה וכמה זכויות מול חברת הביטוח, שהן כלליות למדי ומתאימות למקרים מגוונים של תאונות. למשל:

  • פיצוי למקרה נכות – המבוטח יהיה זכאי לקבל סכום של כסף באופן חד פעמי במידה והפך לנכה לצמיתות בשל מעורבותו בתאונה. הפיצוי הכספי ישולם על פי גובה הנכות באחוזים, עד לתקרה של מאה אחוזים (אז ישולם סכום הביטוח במלואו).
  • פיצוי לשארים – במידה והמבוטח נפטר בשל מעורבותו ותאונה יהיו זכאים המוטבים שלו (לרוב, שארים – בני משפחה) לקבלת פיצוי ידוע מראש.
  • פגיעה ביכולת ההשתכרות – במידה ונפגע המבוטח בשל תאונה ובשל הפגיעה אין הוא יכול לעבוד באופן מלא או חלקי יקבל המבוטח פיצוי חד פעמי כמפורט בהסכם הביטוח.

נזקי גוף וביטוח כושר עבודה

למרות שביטוח תאונות אישיות מספק כיסוי מסוים למקרה של אובדן כושר עבודה בשל תאונה, הרי שלא לכולם זהו כיסוי מספק. עבור מי שרכש ביטוח ייעודי, שנקרא ביטוח אובדן כושר עבודה, שמורה הזכות לקבל לא פיצוי חד פעמי, אלא פיצוי שהוא גמלה חודשית בהתאם לסוג הפציעה ועל פי הכיסוי שנרכש בפוליסה.

בדרך כלל, פוליסת אובדן כושר עבודה מכסה גם מקרים של נזקי גוף מתאונה וגם מקרים של מחלה קשה. הפיצוי שיוענק לנפגע יהיה בגובה של שבעים וחמישה אחוז מהשכר הקובע. פוליסה מסוג זה תעניק פיצוי למקרה של נכות מלאה או חלקית, כאשר במקרים מסוימים יינתן פיצוי חלקי ולא מלא. יש לציין, שהזכויות של כל מבוטח ייגזרו בהתאם לסוג הפוליסה, בהתאם למצבו הרפואי לפני הצטרפותו לביטוח וכן בהתאם להרחבות שצורפו לביטוח (אם היו כאלה).

ביטוח למקרה של מוות מתאונה

ישנה אפשרות לרכישת ביטוח חיים למקרה של מוות מתאונה. פוליסה מסוג זה מאפשרת ליורשים לקבל מחברת הביטוח פיצוי כספי מוגדל ביחס לזה שישולם למי שרכש פוליסת ביטוח תאונות אישיות.

במקרה של מוות מתאונה, ניתן להגדיר מראש סכום כסף שהוא להלכה בלתי מוגבל. הכל תלוי בגובה הפרמיה ששולמה. כהערת אגב נציין שיש גם פוליסות ביטוח חיים כלליות, שמספקות כיסוי למקרי מוות שאינם דווקא תוצאה של תאונה.

נזקי גוף וביטוחי בריאות

כאשר אדם סובל ממחלה, פציעה או נזק נפשי, הוא עשוי להיות זכאי גם לתגמולים שונים בהקשר של קבלת טיפול רפואי. פוליסות של ביטוחים רפואיים יכולות לספק מענה במגוון רחב של היבטים, לרבות שיפוי והחזר הוצאות עבור קבלת טיפול בארץ, אפשרות להיעזר בחוות דעת של מומחים בארץ או בחו"ל, קיצור משך זמן ההמתנה לניתוח.

פוליסות חדשות גם מאפשרות לבחור סוגים שונים של טיפולים שמונעים את הצורך בפתרון כירורגי (טיפולים אלה מכונים מחליפי ניתוח). סעיף נוסף שקיים בהרבה מאוד פוליסות של ביטוח בריאות יאפשר קבלת תרופות שונות, מעבר לאלה שרשומות בסל התרופות, עד לעלות תקרה שהוגדרה בפוליסה.

אולי יעניין אותך גם:

נפגעתם בקניון? בחנות? – אתם זכאים לפיצוי

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דילוג לתוכן