זכויות נפגעי גוף בפעולות איבה וטרור

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

זכויות נפגעי גוף בפעולות איבה וטרורפגיעה מפעולת איבה היא אירוע קשה מאוד ובמקרים רבים אף טראומתי. אירוע זה מצריך מן הנפגע להתמודד לא רק עם הפגיעה הגופנית שספג, אלא הוא גם מלווה בהתמודדות נפשית לא פשוטה. מטבע הדברים, גם בני משפחתו של הנפגע חווים יחד איתו את הקשיים ומנסים לסייע לו בכוחות משותפים, להחלים ולהמשיך בחייו.

המוסד לביטוח לאומי וארגונים נוספים אחרים, מסייעים לנפגעי פעולות איבה וטרור ומשפחותיהם על ידי מתן תגמולים כספיים, שירותים רבים והטבות שונות, במטרה לסייע בהחלמה ובשיקום – הפיזי, הנפשי והכלכלי כאחד.

באשר למוסד לביטוח לאומי, זכאות הנפגעים לקבלת תגמולים והטבות אחרות, היא מכוחו של חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל- 1970. קביעת סכומם של התגמולים הכספיים הנה על פי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) תשי"ט-1959.

מיהו נפגע איבה?

הגוף אשר מעניק את מרבית התמיכה הכספית לנפגעי פעולות איבה וטרור, הוא המוסד לביטוח לאומי. על מנת לקבל את הזכויות השונות מטעם גוף זה, כפי שיפורט מיד בהרחבה, על הנפגע להיות מוגדר כנפגע איבה. הגדרתו של המוסד לביטוח לאומי לפגיעת איבה היא כדלקמן:

 1. כל פגיעה, ישירה ועקיפה, אשר נגרמה כתוצאה מפעולת איבה של כוחות אויב.
 2. פגיעה אשר נגרמה בהקשר של פעולת איבה, כלומר, מדובר במצב שבו היה חשש סביר כי תבוצע פעולת איבה. בסעיף זה נכללת גם פגיעה מנשק אשר היה מיועד לביצוע פעולת איבה או למניעתה.
 3. פגיעה שהיא תוצאה של מעשה אלימות, אשר מטרתו היא פגיעה באחר בשל השתייכות ללאום מסוים ובלבד כי מדובר במעשה הנובע מן מהסכסוך הישראלי-ערבי או שנעשה על ידי ארגון טרור.

טיפול רפואי

אדם אשר נפגע בפעולת איבה, זקוק ראשית לכל לטיפול רפואי ובמקרים לא מעטים מדובר בטיפול ממושך, המצריך תקופת החלמה ארוכה ושיקום. המוסד לביטוח לאומי מממן טיפול רפואי מלא לנפגעי פעולות איבה וטרור, לרבות עלויות של החלמה ושיקום. הטיפול כולל גם אשפוז בבית חולים וגם עזרה ראשונה ממגן דוד אדום.

חשוב מאוד לציין כי המוסד לביטוח לאומי מממן את הטיפולים הרפואיים כאשר הם ניתנים במסגרת בתי החולים הממשלתיים ובמסגרת קופות החולים, אולם הוא אינו מממן, ואינו מזכה את הנפגע בהחזר, עבור טיפולים אשר בוצעו במסגרת רפואה פרטית.

עוד ראוי לציין, כי קבלת הטיפולים הרפואיים, היא בכפוף להצגת אישור מהמוסד לביטוח לאומי כי הנפגע הוכר כנפגע פעולת איבה . לאור זאת, ישנה חשיבות גדולה לכך כי הנפגע ובני משפחתו ידאגו למספר עותקים מהאישור הנ"ל. כמו כן, רצוי לשמור את האישורים במקום נגיש, כך שהנפגע יוכל להציג את האישור בכל עת שיידרש לכך.

מלבד מימון הטיפול הרפואי, המוסד לביטוח לאומי גם משלם לנפגעים תגמולים בתקופת הטיפול, כפי שיפורט להלן. כמו כן, כאשר פגיעתו של הנפגע בפעולת איבה, אינה פגיעה חולפת והיא הותירה לו נכות, בין אם זמנית ובין אם קבועה, הוא רשאי להגיש תביעה לתגמול נכות, על כך גם נסביר בהרחבה.

קבלת תגמולים בתקופת הטיפול הרפואי

המוסד לביטוח לאומי מכיר בכך כי לעיתים קרובות, בזמן קבלת טיפול רפואי עקב אירוע איבה, הנפגע אינו יכול לעבוד, אם בשל מגבלה פיזית ואם בשל מצב נפשי אשר מצריך מן הנפגע שהות להשתקם. על כן, המוסד לביטוח לאומי מאפשר לנפגע לקבל פיצוי כספי בתקופה זו, פיצוי הבא להחליף למעשה את שכרו מעבודה בתקופת הטיפול הרפואי.

על מנת לממש זכות זו, על הנפגע להגיש תביעה לתגמולים בתקופת הטיפול הרפואי בהתאם לנהלים של ביטוח לאומי ויש לעשות זאת תוך שנה מיום הפגיעה, שאם לא, הדבר עלול לפגוע בזכאות לתגמול.

התביעה לקבלת תגמולים בתקופת הטיפול הרפואי, תוגש על גבי הטופס המתאים בצירוף המסמכים הנדרשים:

 • מסמכים רפואיים – המעידים על קבלת טיפול רפואי בעקבות הפגיעה. יכול שמדובר על טיפול בפגיעה פיזית שספג הנפגע ו/או על טיפול נפשי שהוא מקבל בשל האירוע.
 • אישור על אי כושר עבודה – תעודה רפואית המעידה על אי כושר עבודה של הנפגע בתקופת הטיפול.
 • הצגת אישור על קרות האירוע – על הנפגע להציג אישור מטעם המשטרה או מטעם צה"ל היה והפגיעה התרחשה בשטחי יהודה ושומרון.
 • אישורים על הכנסה – נפגע אשר עובד כשכיר, יצרף שלושה תלושי שכר אחרונים לפני הפגיעה. נפגע אשר עובד כעצמאי, יידרש לצרף לתביעתו, שומת מס הכנסה לגבי השנה השוטפת והשנה שקדמה, זאת על מנת להוכיח למוסד לביטוח לאומי, את הירידה בהכנסותיו בעקבות אירוע האיבה.

עת שהנפגע מקבל טיפול רפואי, נדרשים בני המשפחה, במקרים רבים, להוצאות כספיות סביב מתן עזרה לנפגע. על כן, המוסד לביטוח לאומי מאפשר גם לבני המשפחה לקבל תגמול כספי, הניתן על ידי החזר הוצאות שונות, כפי שיפורט להלן.

החזר הוצאות לבני משפחתו של הנפגע

הטבה נוספת שמעניק המוסד לביטוח לאומי לנפגעי פעולות איבה, היא החזר הוצאות לבני המשפחה של הנפגע. מטבע הדברים, משפחתו של הנפגע נדרשת גם היא להוצאות רבות בעקבות האירוע ומתוך תובנה זו, ניתנת לבני המשפחה אפשרות לקבל החזר הוצאות מביטוח לאומי.

חשוב לציין, כי מדובר בבני משפחה מדרגה ראשונה בלבד, כאשר גובה ההחזר נקבע בהתאם למצב המשפחתי ולחומרת הפגיעה שחווה הנפגע באירוע האיבה. עבור אלו הוצאות ניתן לקבל החזר? מדובר בין היתר בהוצאות הללו:

 • פיצוי כספי עבור אובדן הכנסה בתקופה של אשפוז בבית חולים ובעקבותיה.
 • החזר הוצאות של לינה ונסיעות לבני משפחה אשר מתגוררים רחוק מבית החולים בו שהה הנפגע.
 • מתן החזר הוצאות מחייה של בני המשפחה בעת שהייתם בבית החולים עם הנפגע.

תגמול נכות לנפגעי פעולות איבה

למרבה הצער, במקרים רבים, פגיעת איבה אינה מסתיימת בפציעה חולפת, אלא מותירה לנפגע נכות – זמנית או קבועה. במצב כזה, רשאי הנפגע להגיש למוסד לביטוח לאומי, תביעה לתגמול נכות. במסגרתה, יוזמן הנפגע לוועדה רפואית, אשר תקבע את אחוזי הנכות שלו ועל פיהם, יוכל לקבל תגמול כספי: מענק חד פעמי או קצבה חודשית.

את התביעה לתגמול נכות, יש להגיש תוך שנה מיום האירוע ויש לצרף אליה את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, המעידים על מצבו של הנפגע. הגשת התביעה באיחור, עלולה לפגוע בזכאות לתגמול.

חשוב מאוד לציין, כי תביעה זו מותנית באישור משרד הביטחון ואם לא ניתן אישור זה, ביטוח לאומי ידחה את התביעה. לעניין זה, יצוין כי אם הרשות האחראית במשרד הביטחון לא אישרה את התביעה, ניתן להגיש ערר על החלטתה לוועדת עררים היושבת בבית המשפט המחוזי בתל אביב. החלטתה של הוועדה לעררים היא סופית.

סוג התגמול והיקפו, נקבע בהתאם לדרגת הנכות של הנפגע, אותה קובעת הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי. עם הגשת תביעתו, לאחר שאושרה על ידי משרד הביטחון, יוזמן הנפגע לוועדה הרפואית אשר תבחן האם פגיעתו מאירוע האיבה, הותירה לנכות, זמנית או קבועה ובאיזה שיעור.

הוועדה הרפואית – פעילותה וסמכויותיה

דרגת הנכות של הנפגע נקבעת כאמור, על ידי הוועדה הרפואית ועל פי שיעור הנכות, ייקבע סוג וגובה התגמול לו יהיה זכאי הנפגע. הוועדה הרפואית מורכבת מרופא אחד או יותר, המתמחים בסוג הפגיעה הרלוונטי (למשל, אם מדובר בפגיעה אורתופדית, רופאי הוועדה יהיו אורתופדים) ותפקידה של הוועדה הוא לבחון האם נותרה לנפגע נכות ואם כן, באיזה שיעור.

ראשית, תתרשם הוועדה מן המסמכים הרפואיים שהגיש הנפגע במסגרת התביעה ולאחר מכן תפנה אל הנפגע ותבקש ממנו לתאר את טיב הפגיעה שלו. על הנפגע להסביר מאיזה כאבים ומגבלות הוא סובל, האם הוא נמצא בטיפול רפואי וכיצד הוא מתנהל בחיי היומיום: האם הוא יכול לעבוד ואם כן באיזה היקף משרה, האם הוא מסוגל לבצע את מטלות הבית וכיוצא בזה. כמו כן, אם סבר רופא הוועדה כי יש בכך צורך, יערוך בדיקה גופנית לנפגע, על מנת לקבל תמונה ברורה יותר של מצבו.

כאשר הוועדה הרפואית החליטה כי נותרה לנפגע נכות מן הפגיעה, היא תקבע את אחוזי הנכות על פי המבחנים שבתקנות הביטוח לאומי: לכל פגיעה ומחלה יש את אחוזי הנכות שלה, בהתאם למגבלות של הנפגע.

חשוב לציין, כי באחוזי הנכות הסופיים שתקבע הוועדה, לא יילקחו בחשבון פגיעות אשר נגרמו לנפגע טרם אירוע האיבה, או נגרמו לאחר האירוע, אך הן אינן תוצאה של אירוע האיבה עצמו.

הוועדה הרפואית מוסמכת לקבוע כי לנפגע לא נותרה כלל נכות מפגיעתו, או כי נותרה לו נכות קבועה או זמנית. היה והוועדה הרפואית תקבע לנפגע נכות זמנית, הוא יוזמן לוועדה רפואית נוספת לקראת תום התקופה, על מנת לבחון את מצבו ולהחליט אודות המשך הזכאות.

גובה תגמול נכות

כאמור מעלה, אחוזי הנכות הם אלו אשר יקבעו האם יהיה הנפגע זכאי לתגמול כספי ובאיזה היקף. ישנן שתי אפשרויות לקבלת תגמולי נכות מביטוח לאומי:

 • מענק חד פעמי – ישולם לנפגע אשר נקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 19%-10%.
 • קצבה חודשית – תשולם לכל נפגע אשר נקבעה לו דרגת נכות של 20% ומעלה.

אם קבעה הוועדה הרפואית כי לנפגע נותרה נכות בשיעור של פחות מ10%, לא יהיה הוא זכאי לתגמולי נכות.

ייצוג בוועדה הרפואית

עבור נפגעים רבים, הופעה בפני הוועדה הרפואית היא גורם למתח, בין היתר בשל החשש כי לא יידען כיצד לתאר את מצבם הרפואי בצורה ברורה מספיק, דבר אשר יכול להשפיע על החלטת ההועדה בדבר אחוזי הנכות.

לעניין זה חשוב לדעת, כי הנפגע אינו חייב להופיע בפני הוועדה הרפואית לבדו והוא רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין אשר יטען בשמו בפני הוועדה. ליווי של עורך דין בכל תהליך התביעה ובפרט בוועדה הרפואית, יכול ללא ספק לסייע לנפגע במימוש הזכויות ולוודא כי הוא יקבל את כל אשר הוא זכאי לו.

ראוי לציין, כי אם בחר הנפגע לפנות לעורך דין לייעוץ ולייצוג משפטי, חשוב מאוד לפנות לעורך דין המתמחה בתביעות נזיקין בכלל ובתביעות מול ביטוח לאומי בפרט.

החמרה במצב

לעיתים, חלה החמרה במצבו של הנפגע וזאת לאחר שנקבעה לו דרגת נכות, זמנית או קבועה. בסיטואציה שכזו, רשאי הנפגע לפנות אל המוסד לביטוח לאומי ולהגיש בקשה לדיון מחדש במצבו.

לעניין זה נדגיש שלוש נקודות חשובות:

 1. תיעוד רפואי: על הנפגע לצרף תיעוד רפואי מעודכן, המעיד על ההחמרה במצבו.
 2. טיבה של ההחמרה: הגשת הבקשה לדיון מחדש, אינה מתאימה בכל מקרה של שינוי במצבו של הנפגע, אלא רק כאשר חלה החמרה משמעותית במצב, אשר יש בה כדי להשפיע על אחוזי הנכות שנקבעו בוועדה הרפואית
 3. מועד הגשת הבקשה: חשוב לציין, כי הנפגע יהיה זכאי להגיש את הבקשה, בתנאי כי עברו לפחות שישה חודשים מן המועד בו נקבעו אחוזי הנכות.

ערעור על החלטת הוועדה הרפואית

הנפגע רשאי לערער תוך 12 חודשים מיום קבלת ההחלטה, והערעור יוגש אל בית הדין האזורי לעבודה. הנפגע יכול להגיש את הערעור באופן עצמאי, אולם מומלץ לפנות לעורך דין אשר יכין את הערעור וייצג את הנפגע בבית הדין.

ליווי של עובד שיקום

בנוסף לכל התגמולים שפורטו לעיל, מעמיד המוסד לביטוח לאומי לרשות הנפגעים ובני משפחותיהם, לווי של עובד שיקום עם קרות האירוע. עובד שיקום הוא עובד סוציאלי, אשר קיבל הכשרה מיוחדת בתחום השיקום ועל כן הוא יכול לספק לנפגע תמיכה רבה, ייעוץ והכוונה, אשר יקלו עליו בתקופה שלאחר האירוע.

עובד השיקום מסייע לנפגע ומשפחתו בכמה מישורים. ראשית, ידריך את הנפגע כיצד לממש את הזכויות המגיעות לו מהמוסד לביטוח לאומי: קבלת תגמולים בתקופת הטיפול הרפואי, החזר הוצאות למשפחה וכיוצא בזה. זהו סיוע מאוד חשוב משום שמימוש הזכויות איננו אוטומטי והוא מחייב הגשת תביעה מסודרת, במסגרת מועד הזמן שנקבע.

שנית, עובד השיקום יעניק לנפגע ולמשפחתו, אוזן קשבת, ייעוץ והכוונה, אשר תסייע להם להתמודד עם בעיות שונות בחיי היומיום. יתרה מזאת, אם עובד השיקום התרשם כי הנפגע זקוק לטיפול פסיכולוגי על מנת לשפר את מצבו הרגשי והתפקודי, הוא יהיה זכאי, בהמלצתו של עובד השיקום, לקבלת טיפול פסיכולוגי במימון ביטוח לאומי.

מערך מתנדבים

לצד הסיוע של עובד השיקום, ישנו מערך מתנדבים העומד לרשותם של נפגעי פעולות איבה, אשר מטרתו היא לסייע לנפגעים ולבני משפחותיהם בכל תחומי החיים. המתנדבים עוברים הכשרה מקצועית מתאימה והופכים לחלק ממשפחתו של הנפגע, אשר מהווה עבורם מקור לעזרה ולאוזן קשבת.

שיקום מקצועי

הטבה נוספת וחשובה מאוד לה זכאים נפגעי פעולות איבה וטרור, היא שיקום מקצועי. מי שנקבעה לו על ידי הוועדה הרפואית של ביטוח לאומי, נכות בדרגה של 20% ומעלה, יהיה זכאי לקבל שיקום מקצועי אשר יבוצע באחד משני מסלולים: הכשרה מקצועית או שיקום כלכלי באמצעות הקמת עסק עצמאי.

לכל נפגע הזכאי לשיקום מקצועי, יותאם המסלול הרלוונטי לו, בהתאם למצבו הבריאותי של הנפגע, להשכלתו ולהעדפותיו האישיות. עובד השיקום יעניק לנפגע את מלוא המידע על האפשרויות השונות ויסייע לו במימוש הזכויות.

במסגרת השיקום המקצועי, ניתן לקבל החזר של הוצאות שכר לימוד, לרבות לימודים בחו"ל, הוצאות נסיעה, הוצאות בגין חונכות וכיוצא בזה. כמו כן, יהיה הנפגע זכאי גם לדמי מחיה. נפגעים אשר לא נרשמו למסלול של לימודים, אלא של שיקום בעזרת הקמת עסק עצמאי, יהיו זכאים להחזר מס של רכישת ציוד המשמש לעסק.

שיקום חוזר

מוסד לביטוח לאומי מאפשר למי שקיבל בעבר שיקום מקצועי אך הדבר לא צלח, לקבל הזדמנות נוספת במסלול של שיקום חוזר. תנאי הזכאות הם כי נקבעה לנפגע דרגת נכות של 20% ומעלה ושגילו אינו עולה על 55.

המסלולים הפתוחים בפני הנפגע במסגרת שיקום חוזר, דומים למסלולים בשיקום הראשון, כאשר הבחירה במסלול המתאים תיעשה גם במסגרת זו, על פי מצבו הבריאותי של הנפגע והיכולת הפיזית שלו, שאיפותיו וכן על פי שיקולים של כדאיות כלכלית.

הטבות מארגונים נוספים

לצדו של המוסד לביטוח לאומי, ישנם ארגונים נוספים אשר מעניקים הטבות ושירותים שונים לנפגעי פעולות איבה וטרור. המרכזי שבהם הוא ארגון נפגעי פעולות איבה, אשר הוקם על מנת לפעול לרווחתם של הנפגעים, בכל תחומי החיים.

הארגון מעניק לחבריו שירותים רבים, ביניהם:

 1. מתן הכוונה במימוש הזכויות מן המוסד לביטוח לאומי, לרבות ייעוץ משפטי חינם.
 2. סיוע כספי על ידי מתן הלוואות ללא ריבית.
 3. ארגון אירועי תרבות ומגוון פעילויות לנפגעים ולמשפחותיהם.
 4. מתן מלגות להשכלה גבוהה לחברי הארגון ולילדיהם.

אולי יעניין אותך גם:

הקצאת אזור חניה ייעודי לנכים בסמוך לביתם

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דילוג לתוכן