פיצויים עקב פריצת דיסק בעבודה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

"תאונת עבודה" הינה תאונה אשר נגרמה באחד מהאופנים הבאים:

  • במקום העבודה, תוך כדי ועקב העבודה.
  • בדרכו של העובד מביתו לעבודה או בחזרה מהעבודה הביתה.
  • בתאונת דרכים בה היה מעורב העובד במהלך עבודתו, בדרכו מביתו לעבודה או בחזרה מהעבודה הביתה.

יש להבחין בין תאונת עבודה הנגרמת מאירוע חד פעמי, לבין פגיעה בעבודה שהינה נזק או נכות שנגרמו לעובד על בסיס מנגנון המיקרו טראומה, לפיו נגרמו לעובד פגיעות זעירות בעבודתו שכל אחת גרמה לנזק זעיר, שהצטברותם, לאורך זמן, הובילה למצבו הרפואי של העובד כיום.

זכויות ופיצוי כספי לנפגע פריצת דיסק בעבודה

בניגוד למקרים הקלאסיים של תאונות עבודה, במקרים של פריצת דיסק בעבודה או עקב העבודה המצב שונה. ברוב המוחלט של המקרים, פריצת דיסק נגרמת עקב מאמץ חוזר של העובד בעבודתו, ומשחיקה מתמשכת של הדיסק שיכולה להימשך אף שנים רבות.

תביעה לביטוח לאומי

הקביעה האם פריצת דיסק שאירעה לעובד נגרם עקב עבודתו ומהווה פגיעה בעבודה נעשית על ידי המוסד לביטוח לאומי, וזאת בהסתמך על הפרטים שמילא הנפגע בטופס התביעה להכרה בתאונת עבודה, בתשובות שמסר לחוקר הביטוח הלאומי, מסמכיו הרפואיים (לרבות חוות דעת מומחה רפואי) ועדויות העדים לאירוע, אם ישנם.

כדי שפריצת הדיסק תוכר כפגיעה בעבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי, יש להוכיח 2 תנאים: קיומו של אירוע חריג או מאמץ מיוחד בעבודה וקשר סיבתי בין אותו אירוע חריג לפריצת הדיסק.

לקביעת המוסד לביטוח לאומי שהפגיעה אכן תיחשב כתאונת עבודה יש השלכות משמעותיות על עתידו הכלכלי של הנפגע ועל הזכויות הסוציאליות להן יהיה זכאי. זאת, בעיקר כאשר הנזק הוביל למוגבלות כלשהי הפוגעת הכושר השתכרותו של הנפגע.

זכויות עובד שפגיעתו הוכרה כתאונת עבודה

  • דמי פגיעה – אם פריצת הדיסק הוכרה כתאונת עבודה, העובד יהיה זכאי לקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי בעבור תקופת היעדרותו מהעבודה.
  • קצבת נכותהחוק קובע כי לאחר שהוכר האירוע כתאונת עבודה, קיימת לנפגע זכאות להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות (זמנית או צמיתה). בהתאם לדרגת הנכות, אשר נקבעת על פי החלטת ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, תיקבע קצבת הנכות לה יהיה זכאי הנפגע.

בנוסף לכך, ייתכן מאוד כי יהיה באפשרות העובד להגיש תביעה ישירה נגד המעביד שלו או נגד גורמים אחרים שהיו מעורבים בנזק שנגרם לו.

צירוף חוות דעת מומחה רפואי לתביעה

נפגע אשר מגיש תביעה בגין תאונת עבודה או פגיעה בעבודה שכתוצאה ממנה נגרם לו נזק רפואי, צריך לבסס את טענתו בהסתמך על חוות דעת מומחה רפואי בתחום הפגיעה (כגון אורתופד).

כיצד להיערך להגשת תביעה בגין פגיעה בעבודה?

ראשית, על העובד לדווח למעבידו באופן מיידי על פריצת הדיסק ולפנות לקבלת טיפול רפואי בחדר מיון ללא דיחוי ולציין כי הפגיעה אירעה בעבודתו. כמו כן, היות וחוות הדעת ואחוזי הנכות המומלצים בהתאם לה הם אלה שמהווים את הבסיס לתביעה ומובאים בפני הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, חשוב כי הנפגע ירכז טרם פגישתו עם עורך הדין והמומחה הרפואי את כל המסמכים הנוגעים לאירוע (כגון פרוטוקולי בדיקות רפואיות, קבלות בגין הוצאות על טיפולים ותרופות, דוחות תאונה, קבלות עבור תשלומים שונים כגון פינוי באמבולנס, ביקורי רופא ועוד).

מסמכים אלה יאפשרו לשפוך אור על הנסיבות אשר הובילו לפגיעה וכן אודות היקף הנזק שנגרם, זאת בהתאם לקביעת המומחה במסגרת חוות הדעת.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דילוג לתוכן