נזקי גוף – קצבת נכות

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

נזקי גוף - קצבת נכותאדם עשוי להיפגע ולהפוך למוגבל כתוצאה ממחלה, בשל רקע גנטי וכן כתוצאה מתאונה או כתוצאה מהתנהגות רשלנית של גורם כשלהו שהביא לפציעה ולנזק (גורם שנקרא מבחינה משפטית "הגורם המזיק"). נזקי גוף יכולים להיות קלים יחסית או משמעותיים ולעיתים עשויה הפגיעה להביא גם לנכות קבועה או למצב כרוני לזמן מוגבל.

עבור מי שסובל מנזקי גוף שונים (מבחינה משפטית נקרא "הניזוק") ועבור מי שסובל ממגבלות תפקודיות קיימת האפשרות לקבל מהמוסד לביטוח לאומי קצבת נכות. יש לציין, שקבלת קצבה כזאת לא עומדת בהכרח בסתירה לקבלת זכויות נוספות כגון גמלאות נוספות (למשל קצבה לשירותים מיוחדים), וכן פיצויים מחברת ביטוח או מגורם כלשהו שהתנהגותו הרשלנית הביאה לפציעה. בדומה להגשת תביעת נזיקין בבית המשפט, גם קצבת נכות יש לתבוע, אולם לצורך כך יש לפנות לביטוח לאומי על פי כללים המפורטים בחקיקה.

נכות כללית ופגיעה בעבודה

לא מספיק לשלוח מסמכים לביטוח לאומי אשר יוכיחו שפלוני או אלמוני סובלים מנזקי גוף על מנת לקבל קצבת נכות. על מנת שתאושר קצבה כזאת יש צורך לעבור פרוצדורה מוסדרת, ומסירת מסמכים רלוונטיים הם רק חלק מהעניין. היבט חשוב לא פחות הוא לבחור את המסלול הנכון לתביעת קצבת הנכות.

עבור מי שנפגע במסגרת מקום העבודה בתאונה או מי שסובל מנזקי גוף כתוצאה ממחלת מקצוע (למשל פגיעה בריאות מסוג נפחת, בשל חשיפה לאורך זמן לחלקיקים או לרעלים), יש אפשרות לתבוע קצבה נכות לנפגעי עבודה. עבור מי שנפגע במקום העבודה או במסגרת אחרת, שאיננה קשורה למקום העבודה, ישנה אפשרות לתבוע קצבת נכות שהיא למעשה קצבת נכות כללית.

בין סוגי הקצבאות הללו יש הבדלים לא רק בסכום שאותו מקבלים, אלא גם בזכויות נלוות נוספות ואפילו באחוזי נכות שיאפשרו את אישור הקצבה. אגב, הוכחת קיומה של נכות מעבודה היא לא תמיד עניין שקל להוכיח. עם זאת, יש צורך בנזק גופני קטן יותר בכדי שיתקבל אישור לקצבת נכות מעבודה ביחס לנכות כללית.

מתי תאושר הקצבה

על מנת שתאושר קצבת נכות כללית יש צורך להוכיח באמצעות מסמכים רפואיים ובפני וועדה רפואית שהניזוק, האדם הפגוע, סובל מנכות רפואית וכן ממגבלה תפקודית. כאשר המגבלה הרפואית מוכרת כזו שמפחיתה את היכולת להשתכר בחמישים אחוזים ומעלה, יקבל תובע הקצבה את הקצבה בהתאם לאופי הנזק.

ככל שאחוזי הנכות הרפואיים יהיו גבוהים יותר, כך הקצבה שתשולם תהיה גבוהה יותר. יש לציין, שיש גם קריטריונים נוספים שיילקחו בחשבון כגון הכנסה בפועל וכן קיומם של ילדים ובני משפחה התלויים בנפגע לפרנסתם (בביטוח לאומי מכונים הללו בשם – "תלויים").

כאשר רוצים לקבל על סמך נזקי גוף קצבת נכות מעבודה, יש צורך לעמוד בתנאי בסיסי שהוא קיומו של קשר בין משלוח היד לבין הפגיעה. לעניין זה, גם פגיעה בתאונת דרכים שאירעה בדרך לעבודה או ממנה יכולה להיחשב כתאונת עבודה וכך גם פגיעה בבית, שאירעה למי שמקום עיסוקו הוא ביתו הפרטי.

תנאי מקדמי לצורך הוכחת קשר כזה הוא שניזוק קיבל מביטוח לאומי פיצוי זמני בגין הפגיעה, שנקרא בשם דמי פגיעה. במקרה שנוצר נזק גופני הקשור למקום העבודה, קצבה תשולם במקרים מסוימים כבר משעה שהוכרה נכות רפואית של תשעה אחוזים.

יש להדגיש שקצבה לצמיתות יקבל מי שאושרה לו דרגת נכות קבועה של עשרים אחוז לפחות. יש לציין, שיתרון נוסף שיש לקצבת נכות מעבודה על פני קצבת נכות כללית הוא שבמקרים מסוימים ניתן להמשיך לקבל את קצבת הנכות הזאת גם לאחר מועד היציאה לגמלאות.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דילוג לתוכן