מהי תביעת נזיקין ?

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

תביעת נזיקין

תביעת נזיקיןמדובר בשם כולל לתביעות שמוגשות בשל נזקים שנגרמים מסיבות שונות כגון, תאונות עבודה, רשלנות מטיפול רפואי, תאונות תלמידים, וכולי. במסגרת התביעה נתבעים פיצויים בגין נזקי גוף של התובע. על התובעים להוכיח את עילת התביעה והנזק.

תביעה בגין תאונת דרכים תוגש על פי חוק מיוחד והוא חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת"ד).

עוולות בפקודת הנזיקין

פקודת הנזיקין מפרטת עוולות נזיקיות ובין היתר: תקיפה, מטרד, כליאה, השגת גבול, עוולת הרשלנות שמכילה מספר תנאים הכרחיים להוכחת התביעה, שליחת יד, הטעיה, גרם הפרת חוזה, הפרת חובה חקוקה שמשמעתה הפרת חוקים שמחוץ לפקודת הנזיקין, וכולי.

הפיצויים

בגין נזקי גוף מגיעים לנפגע זכויות ופיצויים עבור הוצאות שנגרמו לו ובין היתר טיפולים רפואיים, עזרת צד ג', נסיעות, הפסדי שכר, ועוד. את הנזקים אומדים לפי טבלת נכויות כאשר אחוזי הנכות חשובים כדי להעריך את הנזק.

איזה גורמים ניתן לתבוע במסגרת תביעת נזיקין ?

בגין פגיעה בשטח של מוסד לימודים ניתן לתבוע את המוסד באמצעות פוליסת ביטוח תלמידים שהיא פוליסת חובה לגבי כל תלמיד בישראל ומכסה כל מקרה של פגיעה גם מחוץ לכתלי בית הספר. ניתן לחילופין לתבוע את המוסד, את האחראים, והרשות המקומית  לפי פקודת הנזיקין, כאשר צריך להוכיח רשלנות של גורם אחראי;

הרשות המקומית נתבעת כמי שהתרשלה בכל הקשור למקרים שקרו בתחומי אחריותה כמו : פגיעה מרשלנות בביצוע עבודות בתחום הרשות, או מתחזוקה קלוקלת של מדרכות, כבישים, ומעברים בשטחה;

בשל פציעה בבריכה עירונית או בחוף ים  או בגינה ציבורית / פארקים וכולי, ניתן לתבוע את הרשות המקומית;

אדם שנפגע בתאונת עבודה יכול לתובע  את המעביד או הביטוח הלאומי;

אדם שנפגע בביתו, יכול בין היתר לתבוע את חברת הביטוח שמבטחת את הדירה בביטוח צד ג';

אם נפגעים בתאונת דרכים, ניתן לתבוע בשל נזקים גופניים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. במקרה זה  ביטוח החובה מפצה  את הניזוק על נזקיו כאשר לא עולה השאלה בעניין הרשלנות והאשמה;

איך מחשבים את הפיצויים ?

הדין הרלוונטי הוא פקודת הנזיקין או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים  בהתאמה על פי המקרה. יש הוראות שונות לחישוב הפיצויים בגין כאב וסבל, לנפגע וליורשיו בתביעה על פי  חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אל מול תביעה שמוגשת על פי פקודת הנזיקין.

בתביעת נזיקין הפיצויים מחושבים לפי ראשי נזק ובין היתר כאב וסבל, וכן בגין נזק עתידי כמו אבדן השתכרות. בנזקים שקשורים לגוף ניתן לקבל פיצויים ממוניים הכוללים החזרי הוצאות רפואיות, הפסדי השתכרות, הוצאות עבור נסיעות, עזרה של צד ג', טיפולים רפואיים וכולי. לגבי נזקים שאינם ממוניים מדובר בפיצויים עבור כאב וסבל, אבדן תוחלת חיים, וכולי.

ראיות

חשוב מאוד לאסוף ולשמור מסמכים שנוגעים לאירוע הנזיקי ובין היתר מסמכים רפואיים, סיכוי אשפוז, מרשמי תרופות, קבלות על הוצאות, סיכומי מחלה. וכולי.

עקרונות ההתיישנות בתביעת נזיקין

חוק ההתיישנות קובע 7 שנות התיישנות לתביעה שאינה במקרקעין. ההתיישנות מתחילה מהרגע שבו נולדה עילת תביעה ועד ליום הגשתה.

עם זאת, בתביעות נזיקין יש גם חריגים לעקרון ההתיישנות, ובין היתר :

ההתיישנות מתחילה מרגע היווצרות הנזק ועילת התביעה, ומתיישנת עד 7 שנים מהאבחון, אולם לא יותר מ- 10 שנים אחרי שהפגיעה ארעה.

כאשר התובע סובל מנזק, ולא ידוע לו שהנזק נגרם עקב הפגיעה –  מונים את תקופת ההתיישנות מהרגע שבו נודע לתובע על קיומו של קשר סיבתי בין הנזק והפגיעה.

ליקוי נפשי או שכלי – לא מונים במסגרת תקופת ההתיישנות השוטפת את התקופה בה התובע אינו מסוגל לדאוג לעצמו בשל ליקוי שכלי או נפשי, וכאשר לא היה לו אפוטרופוס.

התיישנות שלא מדעת – אם נעלמו מהתובע עובדות שקשורות לעילת התביעה, וזאת מטעמים שאינם תלויים בתובע, ואשר הוא יכול היה למנוע אותם – ההתיישנות תתחיל להימנות מהיום שבו נודע לתובע על העובדות.

בהתיישנות תביעת קטין שטרם מלאו לו 18 שנים –  ההתיישנות מתחילה רק מהרגע שהגיע לגיל 18 והתביעה תתיישן רק כאשר הוא יגיע לגיל 25.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דילוג לתוכן