תקיפה על ידי כלב – קבלת פיצוי על נזקים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

תקיפה על ידי כלב - קבלת פיצוי על נזקיםידועה לכולנו האמירה המפורסמת, לפיה "הכלב הוא ידידו הטוב ביותר של האדם". לרוב, כלבים הם בני לוויה נאמנים וידידותיים, אולם לעיתים, הם עלולים לגרום לבני אדם נזק גופני או נפשי, בין אם על ידי תקיפה של ממש ובין אם במהלך השתובבות או משחק. כיצד אדם שהותקף או ננשך על ידי כלב יכול לקבל פיצוי על הנזקים שנגרמו לו?

פיצויים עבור תקיפה על ידי כלב או נשיכת כלב כאשר האדם שהותקף איננו הבעלים של הכלב

פקודת הנזיקין הישראלית, שבמסגרתה קבועות העוולות הנזיקיות שבהתקיימן ניתן לקבל פיצוי, מכילה הסדר מיוחד לגבי נזק שנגרם על ידי כלבים (סימן ד1 לפקודה, סעיפים 41א-41ג). אלו הכללים הקבועים בהסדר:

 • אחריות קפידה: בעלים של כלב, או אדם המחזיק בכלב דרך קבע, יפצה אדם שנגרם לו נזק גוף (לרבות נזקים נפשיים) על ידי הכלב, מבלי שיהיה צורך להראות שהבעלים/המחזיק התרשל בדרך כלשהי. האחריות הקפידה המוטלת על הבעלים של הכלב היא למעשה סוג מיוחד של אחריות, שהוא רחב יותר מהאחריות של אדם לפצות בשל נזק שנגרם למשל כתוצאה מהתנהגות רשלנית. כלומר, על מנת לקבל פיצוי בשל נזקים גופניים ונפשיים שנגרמו על ידי כלב, יש להוכיח רק את שני הרכיבים הבאים:
  1. מי הבעלים של הכלב (הנתבע);
  2. סוג הנזק שנגרם על ידי הכלב (נזק גוף) ושיעורו.

הסיבה להטלת אחריות רחבה יותר על בעלי כלבים היא רצונו של המחוקק לחייבם לשלוט על כלביהם ולמנוע מהם להזיק לבני אדם. ההנחה של המחוקק היא שאם הכלב הזיק לאדם, הדבר נבע מכך שבעליו התרשל ולא שמר עליו כראוי.

 • הגנה לבעלים של הכלב תתקיים רק באחד משלושת המקרים הבאים:
  1. הניזוק (התובע) התגרה בכלב;
  2. הניזוק תקף את הבעלים של הכלב, את בן זוגו, הורו או ילדו;
  3. הניזוק הסיג גבול במקרקעין של הבעלים.

אם אכן התרחש אחד מהמקרים הבאים, בית המשפט עשוי להפחית את גובה הפיצוי שיידרש הבעלים לשלם לניזוק, או אף לפטור אותו לחלוטין מאחריות.

 • הוראות סימן זה בפקודת הנזיקין לא גורעות מזכויות אחרות הקיימות בפקודה:

אדם שנגרם לו נזק על ידי כלב יהיה רשאי לתבוע פיצוי עבור הנזק הזה גם בדרכים אחרות. דוגמה אפשרית למצב שכזה היא למשל במקרה שבו הניזוק אכן התגרה בכלב, תקף את בעליו או הסיג גבול במקרקעין שלו. כאמור, במצבים כאלה קמה הגנה לבעלים של הכלב.

אולם, גם אם הבעלים של הכלב יוכיח שקיימת לו כזו הגנה, הניזוק עדיין רשאי לתבוע ממנו פיצוי בשל עילות נזיקיות אחרות, למשל רשלנות או הפרת חובה חקוקה. לדוגמה, אם הבעלים של הכלב הפר את אחת מהחובות המוטלות עליו לפי החוק להסדרת הפיקוח על כלבים (למשל, לא החזיק ברישיון להחזקת כלב, לא חיסן את הכלב נגד כלבת, לא הציב בחצריו שלט "זהירות כלב" או שהחזיק ב"כלב מסוכן" בניגוד לחוק), הוא עלול להיות חייב בפיצוי הניזוק, אף אם הניזוק התגרה בכלב או הסיג גבול.

יש לציין כי בנוסף להוראות הללו, עולה מנוסח הפקודה ומפסיקתם של בתי המשפט בישראל, כי ניתן לתבוע פיצוי עבור נזקי גוף שנגרמו על ידי כלב לא רק במצב של תקיפה או נשיכה, אלא גם אם הנזקים נגרמו בדרכים אחרות, למשל עקב משחק או השתובבות של הכלב.

כיצד צריך אדם לנהוג לאחר שנגרם לו נזק על ידי כלב?

על מנת לקבל את מלוא הפיצוי האפשרי בגין הנזקים שנגרמו לאדם על ידי כלב, חשוב למלא אחר השלבים הללו:

 1. שמירת כל התיעוד הרלוונטי

אדם שניזוק על ידי כלב יצטרך בהמשך לדווח על האירוע והנזקים שנגרמו לו לגורמים שונים ובהם משטרת ישראל, המוסד לביטוח לאומי, בית המשפט וחברת הביטוח שלו, או חברת הביטוח שמבטחת אותו בביטוח תלמידים. תיעוד מלא ומהימן של פרטי האירוע, המבוצע בסמוך ככל האפשר למועד התרחשותו, יסייע לניזוק להוכיח כיצד התרחש האירוע ואילו נזקים נגרמו לו כתוצאה ממנה. כמובן שאם הניזוק עצמו אינו מסוגל לבצע את מלאכת התיעוד, מומלץ לבקש מאדם אחר לסייע לו או לבצעה עבורו.

 • פרטי הבעלים של הכלב: הגורם העיקרי שממנו ניתן בדרך כלל לתבוע פיצוי על נזק שנגרם על ידי כלב הוא הבעלים של הכלב. על כן, חשוב מאד לבקש מהבעלים של הכלב, או במי שהחזיק בו במהלך האירוע, את פרטי הזיהוי שלו (שם, מספר זהות, מספר טלפון, כתובת ופרטי ביטוח, ככל שישנם כאלה).
 • פרטי האירוע: תעדו את השעה שבה התרחש האירוע ואת המיקום שלו בדיוק רב ככל האפשר. כיום, כמעט כל אחד מאיתנו מחזיק בטלפון חכם עם מצלמה. השתמשו במצלמת הטלפון הנייד כדי לצלם את מקום האירוע, את הכלב, את הבעלים של הכלב וכל פרט אחר שנראה לכם חשוב.
 • עדי ראייה: אם היו אנשים נוספים שראו את האירוע, בקשו את פרטיהם, על מנת שבמקרה הצורך הם יוכלו להעיד על נסיבותיו, כפי שראו אותן.
 • תיעוד הנזקים הגופניים: צלמו בהקדם האפשרי ומכמה זוויות כל נזק שנגרם לגופכם על ידי הכלב (פצעים, חתכים, שפשופים וכדומה). צלמו גם תמונות שבהן רואים הן את הפציעות על גופכם והן את פניכם.

זכרו שישנם נזקים שמופיעים רק מספר שעות לאחר הפגיעה ואף יותר מכך (למשל כאבי צוואר וגב, שטפי דם וכדומה). לכן, המשיכו לתעד ולצלם גם כעבור מספר שעות ובימים הקרובים.

 • נזקים מסוימים כלל לא נראים בצילום רגיל (למשל חבלות פנימיות או נזקים נפשיים) ומשום כך, עליכם לגשת בהקדם ובמועד קרוב ככל האפשר למועד התאונה לקבלת טיפול רפואי.
 1. פנייה לקבלת טיפול רפואי ראשוני בחדר מיון

בראש ובראשונה, שמרו על בריאותכם. אם אתם חשים שאינכם זקוקים לפינוי באמבולנס ואתם מסוגלים להגיע בכוחות עצמכם לחדר המיון, עשו זאת. אולם, בשום אופן אל תדחו את מועד הפניה לקבלת טיפול רפואי ראשוני. יש לכך שלוש סיבות:

 • בבית החולים ניתן לערוך לכם בדיקה מקיפה, לתעד את מצבכם, לאתר גם פגיעות שלא ניתן להבחין בהן ללא מכשור מיוחד (כגון שברים, נזק לאיברים פנימיים ועוד) ולהעניק לכם את הטיפול הרפואי לו אתם זקוקים, בין היתר זריקות וחיסונים שונים שנדרשים לאחר נשיכה.
 • מבחינה ראייתית, הדרך להוכחת עצם התרחשות האירוע, מועדו ומידת חומרתו קשורה במידה רבה לביקור הראשוני בחדר המיון או במוקד החירום של קופת החולים. ככל שמועד הביקור הראשוני סמוך יותר למועד התרחשות האירוע, כך יהיה קל יותר להוכיח שהנזקים שנגרמו לכם הם אכן בעלי קשר סיבתי לאותו אירוע.
 • אחד התנאים לקבלת דמי תאונה מהמוסד לביטוח לאומי הוא פנייה לסיוע רפואי בתוך 72 שעות ממועד התרחשותה של תאונה. כמובן שמומלץ להגיע לבית החולים או למוקד הרפואי מוקדם יותר, אולם 72 שעות הן הזמן המקסימאלי בהקשר זה.
 1. הגשת תלונה למשטרה

במועד המוקדם ביותר האפשרי, גשו לתחנת המשטרה הקרובה לביתכם והגישו תלונה בגין תקיפה על ידי כלב. בעקבות התלונה, תפתח משטרת ישראל בחקירה כנגד הבעלים של הכלב ואם יימצאו די ראיות, יוגש לבית המשפט כתב אישום כנגדו. לתהליך הזה יש מספר השלכות חשובות:

 • בעקבות הגשת התלונה ניתן יהיה לשים את הכלב תחת פיקוח או בהסגר, לוודא שהוא אינו חולה במחלות מידבקות ולמנוע מקרים נוספים של תקיפה או נשיכה על ידו.
 • אם הבעלים של הכלב יורשע בעבירה, בעקבות האירוע, בית המשפט הדן בהליך הפלילי יוכל לפסוק לכם פיצוי כספי (שאינו פוגע, כמובן, בזכותכם להגיש תביעה אזרחית ולתבוע פיצוי נוסף במסגרתה).
 • את פסק הדין המרשיע בהליך הפלילי ניתן להגיש בהמשך לבית המשפט הדן בהליך האזרחי והוא ישמש כראיה כנגד הבעלים ויסייע לכם להוכיח את טענותיכם.
 1. המשך טיפול רפואי ושמירת תיעוד

חשוב מאד שלא להזניח את הבריאות, גם לאחר קבלת הטיפול הראשוני בחדר המיון. אם אושפזתם בבית החולים, הפציעות השונות והטיפול בהם יתועדו על ידי הצוות הרפואי.

לאחר השחרור מהאשפוז, או אם לא אושפזתם כלל ורק קיבלתם אישור על מספר ימי מחלה, יהיה עליכם להמשיך ולקבל טיפול רפואי במסגרת קופת החולים שבה אתם חברים. שמרו תיעוד של ההפניות וסיכומי הביקור אצל כל הרופאים המומחים בתחומים הרלוונטיים השונים אצלם ביקרתם (פלסטיקה, אורתופדיה, פסיכיאטריה ועוד), כמו גם מרשמים לתרופות שניתנו לכם וקבלות בגין נסיעות לרופאים ולבדיקות, רכישת תרופות וציוד רפואי אחר לו אתם זקוקים. טיפול רפואי עקבי בנזקים השונים יסייע לכם להחלים בצורה טובה יותר ויש לו חשיבות גם להוכחת סוגי הפגיעות שנגרמו לכם בתאונה ומידת חומרתן.

 1. תלושי שכר לשכירים או דו"חות מס לעצמאיים

ימי מחלה להם הזדקקתם, בשל הפגיעה שנגרמה לכם באירוע, צפויים לבוא לגידי ביטוי בשכר נמוך יותר בחודש האירוע ואף בתקופה שלאחריו. על כן, אם אתם שכירים, שמרו על תלושי השכר שלכם, החל מהתקופה שלפני האירוע ועד להווה, על מנת שתוכלו להוכיח שנגרם לכם הפסד שכר. אם אתם עצמאיים, שמרו העתקים של דו"חות המס שלכם מהמועדים הללו.

 1. תיעוד נוסף

ככל שנגרמו לכם הוצאות כספיות נוספות, או שנדרשתם לסיוע שאינו סיוע רפואי, כתוצאה מתאונת הדרכים, הקפידו לתעד זאת ולשמור על הקבלות בגין ההוצאות. מדובר, בין היתר, בקבלות על נסיעות בתחבורה ציבורית או עבור דלק, הוצאות על עזרה בבית וכדומה.

תביעה אזרחית כנגד הבעלים של הכלב

כאמור, לבעלים של כלב יש אחריות רחבה ביותר כלפי נזקים שגרם הכלב לאדם אחר. אדם שנגרמו לו נזקי גוף על ידי כלב רשאי לתבוע את הבעלים של הכלב בתביעה אזרחית נזיקית ולדרוש פיצוי על הנזקים שנגרמו לו.

בנוסף לשאלת הבעלות, נדרש בית המשפט הדן בתיק לקבוע אילו נזקים גופניים ונפשיים נגרמו לנפגע התובע על ידי הכלב ומה ההיקף שלהם. הוכחת סוג הנזק ושיעורו תיעשה באמצעות קבלת חוות דעת של מומחים רפואיים מתחומים שונים, שיבדקו את התובע ויקבעו מה דרגת הנכות ממנה הוא סובל כתוצאה מהתאונה. כמו כן, ייעשה שימוש בתיעוד הרפואי והמסמכים שצברתם החל ממועד האירוע ועד ההווה – ועל כן חשיבותם הרבה.

דמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות – גם לאדם שנגרם לו נזק על ידי כלב המצוי בבעלותו שלו

לפי חוק הביטוח הלאומי, אדם שנפגע בתאונה (שאינה תאונת עבודה או תאונת דרכים), עשוי להיות זכאי לקבל דמי תאונה לתקופה של עד 90 יום. תאונה מוגדרת על ידי המוסד לביטוח לאומי כאירוע פתאומי שבו גורם חיצוני מביא לחבלה פיזית, שכתוצאה ממנה הנפגע איבד את כושר העבודה שלו.

שיעור דמי העבודה מחושב כדלקמן:

 • עבור שכירים: 75% מהשכר ברבעון שקדם למועד התאונה.
 • עבור עצמאים: 75% מההכנסה לתשלום ביטוח ברבעון שקדם למועד התאונה.
 • למי שביום התאונה לא היה עובד שכיר וגם לא היה עצמאי, שיעור דמי התאונה שהוא זכאי לו הוא 72.98 ₪ ביום.
 • בכל מקרה לא יעברו דמי התאונה את הסכום המקסימלי של 1,094.63 ₪ ליום.

ביטוחים פרטיים

בדקו אם רכשתם פוליסת ביטוח מפני תאונות אישיות בעצמכם, או אם מקום העבודה שלכם רכש פוליסה כזאת עבורכם. במקרה שאתם אכן מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות פרטית, באפשרותכם לתבוע פיצויים נוספים, בהתאם לאמור בפוליסה. זכרו, עם זאת, שתקופת ההתיישנות עבור תביעות ביטוח היא קצרה יחסית ועומדת על שלוש שנים בלבד. על כן, מהרו לבצע את הבירורים הנדרשים והגישו את תביעתכם לסוכנות הביטוח, יחד עם כל המסמכים והתיעוד שאספתם, בהקדם האפשרי.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

כל התלמידים בישראל מבוטחים בביטוח תאונות אישיות, המעניק להם כיסוי ביטוחי במשך כל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן במסגרת פעילויות בבית הספר והן בפעילות פרטית, גם בארץ וגם בחו"ל. הביטוח ניתן לתלמידים באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד הלימודים שבו לומד הילד.

ביטוח התלמידים חל על תלמידים בני 3-5 הלומדים בגני ילדים, תלמידי בית ספר עד לסוף כיתה י"ב וכן ילדים עד גיל 18, אף אם סיימו את תוכנית לימודיהם בכיתה י"א. התשלום עבור ביטוח התלמידים נגבה מההורים במסגרת תשלומי ההורים, עד לסכום מקסימלי של 75 ₪ כיום (סכום זה נכון לשנת הלימודים תשע"ז והוא עשוי להשתנות, בהתאם להחלטתה של ועדת החינוך של הכנסת לגבי שנת הלימודים הבאה).

אם האדם שניזוק על ידי הכלב הוא תלמיד, כאמור, ניתן לתבוע פיצוי מחברת הביטוח שמבטחת אותו בביטוח תלמידים. בקשו את פוליסת הביטוח ממזכירות בית הספר שבו לומד ילדכם וכך תדעו לאיזו חברת ביטוח יש להגיש את התביעה. עם זאת, יש לשים לב שבדומה לתביעות ביטוחיות אחרות, גם תביעה כנגד ביטוח התלמידים כוללת תקופת התיישנות קצרה של שלוש שנים בלבד.

הסדר טיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה

בנוסף לביטוח התלמידים, מעניק משרד החינוך לתלמידים שנפגעו בשיניהם כתוצאה מתאונה טיפול שיניים ללא תמורה, בהתאם לרשימת טיפולים המפורסמת באתר משרד החינוך. יצוין כי הסדר זה תקף כיום עד לסוף שנת 2017 ויש לעקוב אחר המשך תוקפו.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דילוג לתוכן