הקצאת אזור חניה ייעודי לנכים בסמוך לביתם

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

הקצאת אזור חניה ייעודי לנכים בסמוך לביתם

אנשים עם מוגבלות בניידות שיש להם תג חניה לנכה עשויים להיות זכאים למקום חנייה שמור עבורם ולשימושם הבלעדי בסמוךהקצאת אזור חניה ייעודי לנכים בסמוך לביתם לביתם. זוהי עזרה נהדרת לאנשים בעלי מוגבלות בניידות אשר יכולה לסייע להם רבות במהלך חיי היום יום.

מי זכאי להקצאת אזור חניה ייעודי לנכים בסמוך לביתו? ואיך מממשים את הזכות הזו? המשיכו לקרוא ולמדו עוד על נושא הקצאת אזור חניה ייעודי לנכים בסמוך לביתם.

חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993

חוק חניה לנכים, תשנ"ד-1993 הוא החוק העיקרי אשר דן הכל הקשור לחניות נכים. חוק זה מגדיר מהו תג נכה, מי הוא נכה (לצורך חוק זה) ועוד.

בתיקון מספר 7 לסעיף 4ד׳ בחוק זה נקבעו הנחיות חדשות לצורך יצירת הנחיות אחידות בכל רחבי הארץ בנוגע להקצאת אזור חניה ייעודי לנכים בסמוך לביתם. טרם התיקון יכלה כל רשות מקומית לקבוע לעצמה את הקריטריונים וזה יצר אי אחידות של החוק באזורים השונים של המדינה. כעת, לאחר התיקון של החוק, הקריטריונים הינם זהים בכל ערי המדינה.

להלן לשון החוק:

4ד. (א) רשות מקומית תקצה לרכב מזכה אחד של נכה המתגורר בתחומה, הנושא תג נכה, מקום חניה אחד המתאים לצרכיו של הנכה, שמידותיו ייקבעו בהתחשב בתקן ישראלי, סמוך ככל האפשר למקום מגוריו של הנכה, ובמרחק שאינו עולה על 200 מטרים ממנו; לעניין זה, "תקן ישראלי" – כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953.
(ב) מצאה הרשות המקומית כאמור בסעיף קטן (א) כי אין מקומות חניה המוסדרים על ידה במרחק שאינו עולה על 200 מטרים ממקום מגוריו של הנכה, תקצה לרכבו המזכה כאמור בסעיף קטן (א), ככל האפשר, חניה כאמור באותו סעיף קטן במרחק שאינו עולה על 400 מטרים מקום מגוריו.
(ג) הרשות המקומית תקצה מקום חניה לפי סעיף זה בתוך 60 ימים מיום שהוגשה לה בקשה לכך.
(ד) רשות התימרור המקומית תציב במקום החניה שהוקצה לפי סעיף זה, על חשבונה, תמרור המייחד את מקום החניה לרכב כאמור בסעיף קטן (א), אשר את פרטיו מסר לה הנכה, והם יצוינו על גבי התמרור.
(ה) נכה או אדם המתלווה אל הנכה והנוהג בעבורו ברכב רשאי להחנות את הרכב המזכה שפרטיו צוינו על גבי התמרור כאמור בסעיף קטן (ד) במקום החניה שהוקצה כאמור בסעיף זה, בלא תשלום; לא תהיה לנכה כל זכות אחרת או נוספת במקום החניה שהוקצה לפי סעיף זה.
(ו) הוראות סעיף זה לא יחולו אם לנכה חניה הנמצאת בשימושו הבלעדי באופן קבוע, ובכלל זה חניה הצמודה לדירת מגוריו, ובלבד שהיא מותאמת לצרכיו.
(ז) לעניין סעיף זה יקראו את ההגדרה "נכה" שבסעיף 1, כך:
(1) ברישה, במקום "עיוור," יבוא "עיוור או" והמילים "או אדם שניתן לגביו אישור בכתב כאמור בסעיף 1א" – לא ייקראו;
(2) בפסקה (1), במקום "ל-60%" יבוא "ל-90%".

מי זכאי להקצאת חניית נכים?

מי שיש ברשותו תג חניה לנכה ושרופא מוסמך אישר שמתקיים בו אחד מהאפשרויות הבאות:

  • הוא משתמש בכסא גלגלים משום שהליכתו מוגבלת
  • הוא צריך רכב בכדי לנוע במרחב משום שרגליו נכות
  • יש לו דרגת נכות של לפחות 90% ואם אין לו רכב שאיתו הוא יכול להתנייד זה יכול להשפיע על המצב הבריאותי שלו. אם יש לאדם הנכה פחות מ-90% נכות יכול להיות שעדיין תהיה לו אפשרות להשתמש בזכות זו, זאת לפי ההחלטה של הרשות המקומית בה הוא מתגורר.

לנהג של אדם נכה אשר נוהג ברכב שהוקצה עבורו מקום חניה ליד ביתו של הנכה, יכול גם הוא להשתמש בחניה עבור הרכב.

מי שאינו זכאי להשתמש להקצאת אזור חניה ייעודי לנכים בסמוך לביתם הוא נכה אשר יש לו חניה פרטית או חניה שכבר מותאמת לצרכיו הספציפיים.

כיצד מממשים את הזכות להקצאת חניה?

בכדי לממש את הזכות לקבל הקצאת אזור חניה ייעודי לנכים בסמוך לביתם, יש צורך לפנות לרשות המקומית, לגוף אשר אחראי על הצבת תמרורים על החניה.

לבקשה יש לצרף מספר מסמכים, ביניהם:

  • מכתב עם הבקשה שבו מצוינים הפרטים של מבקש הבקשה
  • צילום מלא של תעודת הזהות שלו
  • צילום של הרישיון של הרכב שבשבילו הוא מבקש הקצאת מקום חניה
  • אישור של אחוזי הנכות
  • אישור של אחוזי מוגבלות בניידות, אם ישנו

ישנם מסמכים נוספים שצריך לצרף וניתן למצוא את המידע באתרים של הרשויות המקומיות.

אנשים עם מוגבלות בתנועה ונכים אשר מסתמכים על רכבם בכדי להתנייד ולשמור על אורך חייהם, ייתכן ויוכלו לקבל הקצאת אזור חניה ייעודי לנכים בסמוך לביתם.

 

אולי יעניין אותך גם:

אובדן כושר עבודה – זכויות, קצבה מביטוח לאומי, ביטוח פרטי

מהן הזכויות של נפגעי גוף במס הכנסה?

אובדן כושר עבודה עקב תאונת עבודה – זכויות עובדים שנפגעו בעבודה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דילוג לתוכן